1 sonuç
Birden fazla platformu ve IoT (nesnelerin İnterneti) cihazını destekleyen ve tek bir pano aracılığıyla bağlantılı uç noktalara genel bir bakış sağlayan MDM (mobil cihaz yönetimi) çözümü.
Birden fazla platformu ve IoT (nesnelerin İnterneti) cihazını destekleyen ve tek bir pano aracılığıyla bağlantılı uç noktalara genel bir bakış sağlayan MDM (mobil cihaz yönetimi) çözümü. IBM Security MaaS360 with Watson hakkında daha fazla bilgi

Özellikler

  • Özelleştirme
  • Tarifeli Faturalandırma
  • Kullanım İzleme/Analizi
  • Bölünmüş Faturalandırma
  • Tedarik Yönetimi
  • Taşıma/Ekleme/Değiştirme Seçenekleri