15 yıldır işletmelerin daha iyi yazılımı
seçmesine yardımcı oluyoruz

Aile Hekimliği EMR Yazılımı

Aile Hekimliği EMR Yazılımı, birinci adım sağlık hizmeti sağlayıcılarının ve bağımsız aile hekimlerinin her tür hastanın genel sağlığını takip etmesine yardımcı olarak tıp doktorlarının bireyler ve aileler için kapsamlı bakım sağlamasına olanak tanır. Aile Hekimliği EMR Yazılımı genellikle hasta çizelgelerine/kayıtlarına erişme ve bunları düzenleme, ailelerdeki tıbbi geçmişi takip etme ve muayenehanenin tüm mali ve arka ofis operasyonlarını yönetme işlevlerini kapsar.

Dünyanın ilk hasta başarısı platformlarından biri.
Doktora görünmeye ihtiyaç duymak zor bir durumdur. Bakım almak ise zor olmamalıdır. Luma'nın sunduğu Patient Success Platform (hasta başarısı platformu), daha sağlıklı olmalarına yardımcı olmak için hastaların sağlık hizmeti yolculuklarının (erişim, operasyonel, klinik ve finansal) her birini bir araya getirir ve otomatikleştirir. Personele ve klinisyenlere daha az manuel iletişimle hastanın daha tam bir görünümünü sunmak için 80'den fazla EHR ile entegre olur. Luma Health hakkında daha fazla bilgi

Özellikler

  • Laboratuvar Sipariş Yönetimi
  • Kodlama Yardımı
  • İmmünizasyon ve Alerji İzleme
  • İlaç Kullanımı Geçmişi
  • Tedavi Planlama